Klageskjema

Rapportere en klage til POLARIS’ databeskyttelsesoffiser (DPO)
<p>Alle enkeltpersoner som har personlige data som er samlet inn eller behandlet av Polaris, oppmuntres til å informere Polaris’ DPO om vesentlige personvernproblemer som kan oppfattes som brudd på deres rettigheter. </p> <p>DPO kan også være i stand til å tilby råd eller veiledning som kan være nyttig for å svare på klagen </p> <p>Formålet med dette klageskjemaet er å bistå DPO med å identifisere eventuelle krenkelser av datasubjektets rettigheter. </p>
Din identitet
Din klage
* Required